خاطرات
یاد باد آن روزگاران یاد باد
خاطرات عملیات خیبر وبدر /قسمت اول
در ادامه بخوانید...
حكيمي پور: رقابت خواهد بود، اما پرشور، نه
کد مطلب: 2727
تاریخ انتشار: 1394/11/4
روزنامه ایران-یکشنبه 4 بهمن 94
روزنامه ایران :برخــلاف اظهارنظر اصولگرايــان، اصلاحطلبان معتقدند كه با وضعيت فعلي بررســي صلاحيتها، شــاهد انتخابات پرشــوري نخواهيم بــود.

برخــلاف اظهارنظر اصولگرايــان، اصلاحطلبان معتقدند كه با وضعيت فعلي بررســي صلاحيتها، شــاهد انتخابات پرشــوري نخواهيم بــود.دکتر احمد حكيمي پور از جمله اين افراد است. وي با بيان اينكه به رايزنيهاي بزرگان با شــوراي نگهبان اميدواريم، اظهار كرد: پس از اعالم نتايج بررســيها از ســوي هيأتهاي نظارت، شــوك رواني زيــادي به فعاالن سياســي و مردم وارد شــد. مردم و فعاالن سياسي ميخواهند با انگيزه و فعال در صحنه رقابت حضور داشته باشند و اين در صورتي ميسر است كه امكان رقابت وجود داشته باشد. وي با بيان اينكه با وضعيت فعلي، رقابت خواهد شد اما بعيد ميدانم كه اين رقابت گرم و پرشــور باشد، خاطرنشان كرد: در اين شرايط امكان اندكي وجود دارد تا جوانان و فعاالن سياسي با حرارت وارد فضاي انتخابات شوند. هرچند اميدواريم در بررسيهاي مجدد به گونهاي عمل شود که شور و شوق بار ديگر به جامعه برگردد و شاهد شكلگيري مجلسي در شــأن ملت ايران باشيم. حكيميپور در پاســخ به اينكه اصولگرايان معتقدند اتفاق خاصي نيفتاده اســت؟ گفت: در مقايســه با اصالحطلبان، ً همه نامزدهاي اصلي اصولگرايان تأييد شده و تقريبا در صحنه هستند. اما در سوي ديگر، نامزدهاي اصلي و رأي آور اصلاحطلب رد صلاحيت شــده اند و ما در سراسر كشور نامزدهايي نداريم كه توان رقابت داشته و براي مردم شناخته شده باشند. 

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین