خاطرات
یاد باد آن روزگاران یاد باد
خاطرات عملیات خیبر وبدر /قسمت اول
در ادامه بخوانید...
دغدغه دولت و قوانين مديريت شهري
کد مطلب: 27172
تاریخ انتشار: 1395/05/02
بازنگری در قوانین و مقررات مدیریت شهری موضوع مهمی است که آقای دکتر روحانی به درستی بدان اشاره کردند ، چرا که با توسعه روز افزون کلانشهرها و تغییرات کالبدی و اجتماعی آنها به نظر می رسد ، نیاز بدان داریم تا با وضع قوانینی نو و اصلاح مقررات به تسهیل امور مدیریت شهری و خدمت رسانی به شهروندان بپردازیم . بدین ترتیب رویکرد مبتنی بر بازنگری و اصلاح در قوانین و مقررات نه رویکری دارای بعد سیاسی بلکه تفکری بر امده از یک اندیشه آینده نگر است که باید بدان اهتمام ورزید . با چنین نگرشی است که لوایح دوگانه مدیریت نظام شهری و درامدهای پایدار شهرداری و مدیریت جامع شهری بنابر احساس ضرورت ساماندهی مدیریت شهری از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه می شود تا راهکاری برای اصلاح ساختاری و مدیریتی وضع موجود باشد و انتظار می رود که نمایندگان مردم در مجلس نیز با درک این اهمیت به لزوم تسریع در رسیدگی بدان کوشا باشند .
بازنگری در قوانین و مقررات مدیریت شهری موضوع مهمی است که آقای دکتر روحانی به درستی بدان اشاره کردند ، چرا که با توسعه روز افزون کلانشهرها و تغییرات کالبدی و اجتماعی آنها به نظر می رسد ، نیاز بدان داریم تا با وضع قوانینی نو و اصلاح مقررات به تسهیل امور مدیریت شهری و خدمت رسانی به شهروندان بپردازیم . بدین ترتیب رویکرد مبتنی بر بازنگری و اصلاح در قوانین و مقررات نه رویکری دارای بعد سیاسی بلکه تفکری بر امده از یک اندیشه آینده نگر است که باید بدان اهتمام ورزید . با چنین نگرشی است که لوایح دوگانه مدیریت نظام شهری و درامدهای پایدار شهرداری و مدیریت جامع شهری بنابر احساس ضرورت ساماندهی مدیریت شهری از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه می شود تا راهکاری برای اصلاح ساختاری و مدیریتی وضع موجود باشد و انتظار می رود که نمایندگان مردم در مجلس نیز با درک این اهمیت به لزوم تسریع در رسیدگی بدان کوشا باشند .
آنچه اکنون با آن رو به رو شده ایم وضعیت نابسامانی در مدیریت کلانشهرهایی است که هیچ توقفی بر گستره سازی آنها نیست و به نظر می رسد که اراده صاحبان سرمایه بیشتر از خواست مردم در الویت قرار دارد و علی رغم وجود شوراها به عنوان ناظران و قانون گذاران حوزه مدیریت شهری ، تصمیم گیری های سلیقه ای و رویکرد غیرکارشناسی نسبت به توسعه کالبدی فضای شهری ، حس مکانی و هویت شهروندی را با چالشی جدی رو به رو می سازد و این نسل آینده را با گم گشتگی مواجه خواهد ساخت.
بی شک برآیند چنین مدیریتی همان توسعه عمومی و افقی کلانشهر تهران است که حتی امروزه مافیای تجاری سازی را به سمت تخریب بناهای ارزشمند و میراثی کشانده است ، و دیگر باید گفت که تنگی فضای شهر گریبان تمام کلانشهرهای ما را گرفته است. متاسفانه بعد از گذشت سالها همچنان فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی در سایه امن برخی از مناسبات اقتصادی موجب شده هویت و امنیت شهر را با گره هایی نابسامان رو به رو کرده ایم که دیگر چاره ای برای انها نیست . از سوی دیگر وجود مناسباتی مبتنی بر دور زدن قوانین موجب می شود تا درآمد پایدار شهری که اساس اقتصاد سالم شهری است آسیب وارد سازد و این همان مقوله مهمی است که باید دستگاهها و نهادهای ذی ربط بدان توجه داشته باشند .
هر چند که برخی از تفکرات به دنبال تضعیف جایگاه شوراها هستند ولی ایجاد نظام مدیریت یکپارچه و تقویت شوراها به منزله راهکاری با پشتوانه کارشناسی و مردمی است که می تواند در راستای صرفه و صلاح شهروندان مانع از هدر رفت سرمایه هایی شود که هر روز در کلانشهرها می سوزد و پاسخگویی بر آن وجود ندارد . مدیریت کلان شهری باید بیش از هر موضوعی در اندیشه مدیریت منابع باشد و این موضوعی است که اکنون برایمان جای سوال است . این همان ضرورتی است که اکثریت اعضای شورای شهر تهران نیز اخیرا بدان پرداختند و لزوم بازنگری بر قوانین و مقررات و اختیارات شهرداری تهران را در راستای ساماندهی مدیریت کلان شهری مطرح کردند .
نباید فراموش کنیم که مدیریت شهری به عنوان نخستین حلقه ارتباط با مردم باید پاسخگو ترین نهاد خدماتی باشد و با شفافیت با مردمی مواجه شود که هر روزه هزینه اداره شهر را پرداخت می کنند و این درحالی است که اکنون عدم پاسخگویی و شفافیت آفتی است که ما را نیز با مشکل مواجه می سازد .
آنچه عیان است اینکه مشکلات کنونی که در حوزه شوراها و شهرداری ها وجود دارد تنها با نظام مند سازی مدیریتی یکپارچه و ایجاد ساز و کار نظارتی با تقویب جایگاه و نقش شوراها حل خواهد شد ، در غیر این صورت مشکلات در همان سطح مجادلات بی ثمر میان شهرداری و شوراها باقی می ماند و حاصلی برای تسهیل خدمت رسانی به مردم نخواهد داشت .
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین