خاطرات
یاد باد آن روزگاران یاد باد
خاطرات عملیات خیبر وبدر /قسمت اول
در ادامه بخوانید...
کد مطلب: 27146
تاریخ انتشار:
درتعریف شهروند می توان گفت" شهروند کسی است که حقوق فردی وجمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع میکند قانون را میشناسد وبه آن عمل میکند و از طریق آن مطالبه میکند،از حقوق معینی برخوردار است ،میداند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع ازحقوق خودش وفردیکه در امور شهرمشارکت دارد." پس شهروندی نه تنهابه معنای سکونت دریک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای ازآگاهیهای حقوقی فردی واجتماعی است و از مسئولیت اجتماعی برخوردار است .
درتعریف شهروند می توان گفت" شهروند کسی است که حقوق فردی وجمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع میکند قانون را میشناسد وبه آن عمل میکند و از طریق آن مطالبه میکند،از حقوق معینی برخوردار است ،میداند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع ازحقوق خودش وفردیکه در امور شهرمشارکت دارد." پس شهروندی نه تنهابه معنای سکونت دریک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای ازآگاهیهای حقوقی فردی واجتماعی است و از مسئولیت اجتماعی برخوردار است . 
تحقق درست معنای " شهروندی " را امروزه به وضوح مشاهده می کنیم و شاید بتوان گفت که با ظهور رسانه های نوین ظهور و بروز مفهوم " شهروندی " نمایان شده است . حضور فعال شهروندان در اتفاقات شهر و محیط زندگیشان مصداق بارز نظارت اجتماعی است که موجب تعریف معنای متفاوتی از مدیریت مطلوب شهری می شود . 
وقتی کودکی 5 ساله به تاسف بار ترین شکل ممکن در پارک قربانی سهل انگاری مدیران می شود و تصاویر آن در لحضه ای منتشر می گردد و یا آمار آسیب های اجتماعی دیگر پنهان نمی تواند و با دوربین شهروندان ثبت می شود آیا می توانیم تصور کنیم که مسئولان در مقابل دوربین دیده بان های شهر نباشند و نیازی به پاسخگویی نبیند؟ 
تا قبل از ظهور رسانه های جدید شاهد فاصله میان مردم و مسئولان بودیم و معدود رسانه ها و احزابی بودند که پل ارتباطی میان آنها باشند ولی اکنون با وجود شبکه های اجتماعی و دسترسی ساده به اینترنت فاصله ها چنان کاهش یافته اند که گویی همه دیوارها شیشه ای شده اند و همین موجب شده تا هر یک از مسئولان خود را بیش از گذشته در جایگاه پاسخگویی به شهروندان قرار دهند . 
این پاسخگویی و کاهش فاصله ها برآیند حضور شهروندی فعال است که در ایجاد شهری پویا و رو به توسعه مشارکت فعال دارد ، و  
در واقع مشارکت شهروندان در پایش مشکلات و حضور برای حل آنها مدیریت شهری را از عملکردی تک بعدی و انحصاری خارج ساخته و در مسیر خواست و نظر مردم قرار می دهد . 
بنابراین اکنون بیش از هر زمانی مسئولان در اتاق شیشه ای و در معرض ناظران اجتماع قرار دارند و دیگر فرار از پاسخگویی بی معناست ، چرا که باید افکار عمومی را اقناع ساخت و عملکردی قابل دفاع در برابر تعهدی که به مردم داشته ایم ارائه شود . 
بنابراین همه ما باید در قامت یک شهروند دارای مسئولیت اجتماعی در متن جامعه قرار گیریم نه آنکه با التقاط مسئولیت اجتماعی مان با منفعت های گروهی و جناجی به دنبال جلب توجه باشیم ، که اتخاذ چنین شیوه های نخ نما شده ای پاسخ صریح مردم را به همراه دارد . بنابراین بهتر است شفاف و بی پیرایه در معرض قضاوت و سنجش مردم قرار گرفت  و در غیر این صورت مردم با اگاهی پاسخ عدم تعهد مداری مان را خواهند داد . 
در جامعه ای که دارای شهروندان فعال است ، دیگر نمی توان با ایجاد دست اندازهای سیاسی به دنبال فرافکنی برای فرار به جلو بود تا شاید از این روش حاشیه امنی برای عده ای ایجاد شود که گویا در منظرشان رای مردم تزئینی بوده و قرار نیست که هیچ گاه در راستای مسئولیت اجتماعی شان به مردم پاسخگو باشند . 
نباید غفلت کنیم از اینکه مردم دارای بینش هستند و با آگاهی به قضاوت خواهند نشست ، که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شاهد آن بودیم . در این انتخابات قهر مردم از اکثریت نمایندگان سابق مجلس ، پاسخی روشن به عملکردی ضعیف و آغشته به سیاست افرادی بود که رای اعتماد انها به مجلس راه یافته بودند.  بنابراین بهتر است بی هیچ تردیدی همواره خود را در ترازوی انصاف قرار دهیم و با جسارت در مقابل دوربین ناظران اجتماعی قرار گیریم و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشیم که این معیاری بر تعهد پذیریمان خواهد بود .
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین